Packagingdesignservice

การจะเลือกบริษัทนั้นต้องคิดให้รอบครอบถี่ถ้วน บรรจุภัณฑ์นั้นสามารถสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบให้กับผู้บริโภค Hugther Design มีทีมงานที่เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์, ฉลากสินค้า โดยเฉพาะ หากท่านเลือกใช้บริษัทออกแบบที่ไม่มีความชำนาญทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาจส่งผลให้งานของท่านมีปัญหาตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็น
  • ได้รับงานออกแบบไม่สวยงามไม่สามารถดึงดูดผู้บริโภคให้เกิดการหยิบจับได้ซึ่ง ประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่สุดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • ความแตกต่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ของงานออกแบบบรรจุภัณฑ์อาจส่งผลโดยกับการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าของ
    ผู้บริโภคซึ่งจะส่งผลต่อยอดขายของสินค้าตามมา
  • รายละเอียดและข้อมูลบรรจุภัณฑ์หรือฉลากสินค้า ไม่ถูกต้องตามกฎหมายทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายการแก้ไขงาน ทั้งงานออกแบบและงานพิมพ์
  • บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาไม่สามารถนำไปใช้งานได้จริงเพราะขนาดหรือวัสดุที่เลือกใช้คลาดเคลื่อน
  • สีสรรค์ที่ออกแบบมาไม่สามารถพิมพ์งานได้ตามความต้องการด้วยข้อจำกัดของเทคนิคและวิธีการพิมพ์และปริมาณงานพิมพ์
  • Hugther Design ออกแบบชัวร์, แคตตาล็อก แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ และป้ายโฆษณาด้วยทีมงานมืออาชีพ ทำให้มั่นใจได้ว่าเราสามารถสร้างสรรค์งานออกแบบได้สวยงาม แตกต่างเหนือคู่แข่ง