FAQ

คำถาม : บริษัทรับทำอะไรบ้าง?
คำตอบ : Hugther Design รับออกแบบและพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น บรรจุภัณฑ์, ฉลากสินค้า, โบรชัวร์, แคตตาล็อก, แผ่นพับ,
                ใบปลิว, ป้ายโฆษณา, โลโก้, ตราสินค้า, โปสเตอร์, แบนเนอร์, เว็บไซต์ ฯลฯ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบ
                และงานพิมพ์ทุกชนิด พร้อมทั้งรับประกันงานออกแบบให้จนกว่าจะพอใจ

คำถาม : 
ขั้นตอนการดำเนินการเป็นอย่างไรบ้าง
คำตอบ :  1.สอบถามข้อมูลเบื้องต้น และประเมินราคา
                2.ถ้าตกลงราคา รายละเอียด เรียบร้อย Hugther Design จะทำการเสนอราคาและเงื่อนไขต่าง ๆให้ท่านได้ทราบ
                3.เริ่มต้นกระบวนการออกแบบโดยทางเราจะทำการออกแบบให้ท่านเลือก 2-3 แบบ 5-10 วันทำการ และเก็บรายละเอียด 1-5 วันทำการ
                4.ถ้ายังไม่ถูกใจเราจะทำการออกแบบให้ใหม่โดยใช้ระยะเวลา 5-10 วัน
                5.ปิดงาน และส่งมอบงาน เข้าสู่กระบวนการพิมพ์
                6.ทำ Digital Print ให้ดูแบบ
                7.ถ้าแบบผ่านไม่ติดขัดปัญหาใช้เวลาในการผลิตงานพิมพ์ 7-15 วันทำการ

คำถาม :
ราคาในการออกแบบเท่าไหร่?
คำตอบ : ราคาในการออกแบบขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานแต่ประเภท หากท่านต้องการทราบราคางานออกแบบ
                สามารถโทรเข้ามาสอบถาม หรือ Email เข้ามาสอบถาม

คำถาม : มีบริการถ่ายรูปด้วยหรือไม่
คำตอบ : ถ้าเป็นสินค้าสามารถจัดส่งให้ถ่ายภาพได้ฟรี แต่กรณีต้องการถ่ายรูปสินค้าใหญ่ๆ กิจกรรมในโรงงาน
               มีบริการช่างถ่ายภาพ พร้อมสตูดิโอมาตราฐาน แต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คำถาม : รายละเอียดข้อมูลที่จะต้องเตรียม
คำตอบ : ฮักเต๊อะดีไซน์ จะมีแบบฟอร์มข้อมูลให้ท่านกรอก เพื่อทางเราจะได้ดีไซน์ให้ตรงกับข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางเรา

คำถาม :
 เวลาในการทำงาน เวลาในการติดต่อ?
คำตอบ : ลูกค้าสามารถติดต่อเราทางโทรศัพท์ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 นาฬิกา (ถ้าเป็นงานเร่งด่วนติดต่อได้ตลอดเวลา) 
               ส่วนทาง Email ติดต่อได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

คำถาม :
 ระยะเวลาในการดำเนินงานออกแบบ?
คำตอบ : งานออกแบบใหม่ ระยะเวลาดำเนินการ 5-10 วันทำการ หลังจากได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนจากลูกค้า
                งานแก้ไข ระยะเวลาดำเนินการ 1-5 วันทำการ หลังจากได้รับการแจ้งแก้ไขงานจากลูกค้า
                งานพิมพ์ 7-10 วันหลังจาก Approved Digital Print

คำถาม
 : สามารถแก้ไขงานได้กี่ครั้ง
คำตอบ :  หาก Theme หรือรูปแบบที่ออกแบบมายังไม่เป็นที่พึงพอใจสามารถแก้ไขงานได้จนกว่าลูกค้าจะพอใจ
               - หลังจาก Lay out ผ่าน ท่านสามารถแก้ไขงานได้ 5 ครั้งก่อนส่งมอบงาน

คำถาม :
ขั้นตอนการชำระเงิน (สำหรับลูกค้ารายใหม่)
คำตอบ : งานออกแบบ และงานพิมพ์
               - ชำระ 50% หลังจากมอบหมายงาน
               - ชำระ 50% หลังจากงานเสร็จสิ้น