ลูกค้าของฮักเต๊อะ

บริษัท ฮักเต๊อะ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท องค์กร ห้างร้านต่างๆ มากมาย อาทิ เช่น