ผลงานการออกแบบของ : BrandOpus / ประเทศอังกฤษ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้คล้ายกับบรรจุภัณฑ์เดิมของบริษัทที่ติดตลาดไปแล้ว เพื่อช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ให้โดดเด่น เป็นที่สะดุดตาของ     ผู้บริโภค โดยมีคอนเซ็ปต์การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ คือการผสมผสานลวดลายวงรีที่ซ้อนกัน เพื่อสื่อถึงความคิดบวกกับภาพที่สื่อถึงรสชาติ และเน้นความแตกต่างของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดอย่างชัดเจน

ผลงานการออกแบบของ : Caja de Colores, ประเทศชิลี

บรรจุภัณฑ์เมล็ดอาหารว่างของประเทศเม็กสิโก ออกแบบอย่างเรียบง่ายหรูหรา โดยมีคอนเซ็ปต์การออกแบบ ที่เน้นชื่ยี่ห้อประเภทของเมล็ด และเน้นภาพลักษณ์ของแบรนด์ว่ามาจากธรรมชาติจริงๆ เพื่อสื่อถึงให้ผู้บริโภครับรู้ได้จากบนตัวบรรจุภัณฑ์

ผลงานการออกแบบของ : P&W / ประเทศอังกฤษ

บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทมีการออกแบบให้ไปในทิศทางเดียวกันทั้งแบรนด์ รูปแบบงานออกแบบใช้สีเขียวสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เป็นสินค้า
ออแกนิค สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าให้ดูฟรีเมี่ยม