บริษัท ฮักเต๊อะ จำกัด

บริษัท ฮักเต๊อะ จำกัด เป็นบริษัทที่เพรียบพร้อมไปด้วยนักออกแบบมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ก่อตั้งกิจการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการงานออกแบบ บรรจุภัณฑ์ โลโก้ สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เว็บไซย์ และงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ แข่งขันกับคู่แข่งในท้องตลาด บริษัท ฮักเต๊อะ จำกัด มีพันธกิจตอบแทนสังคม โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ ณ มูลนิธิศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ